header image

ChipSoft

Zorgprofessionals ondersteunen met de beste zorg-ICT. Dat is wat wij bij ChipSoft doen. Onze software zorgt ervoor dat iedereen in de zorg zich volledig kan richten op hun belangrijkste taak. Met gebruiksvriendelijke oplossing, HiX en Zorgplatform, ondersteunen we zorgprofessionals bij elk denkbaar werkproces in de zorgketen. En die oplossingen perfectioneren en vernieuwen we iedere dag.

Een arts die een patiënt met COVID19 monitort op de IC? Die gebruikt HiX. Een
verpleegkundige die patiëntinformatie inkijkt en meetwaarden registreert? HiX. Een capaciteitsmanager die de werkdruk voor verpleegkundigen wil verminderen? HiX. Patiënten die hun uitslagen willen inzien? HiX. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. HiX is het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat met zorgprofessionals en patiënten meedenkt en tegelijkertijd zorgt voor een waterdichte financiële afhandeling van alle patiëntbehandelingen. Bovendien creëert HiX een glashelder prestatieoverzicht voor managers en bestuurders.

Met Zorgplatform bieden we een dienst die artsen in staat stelt om op te vragen bij
welke andere zorgorganisaties gegevens over hun patiënten beschikbaar zijn. Met
toestemming van de patiënt kan de arts vervolgens die gegevens overhalen naar zijn eigen EPD. Ook zorgt Zorgplatform voor optimale communicatie tussen gezondheidsapps voor patiënten, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en het EPD.

HiX en Zorgplatform ondersteunen de zorg van nu én van de toekomst. Daarin krijgt de patiënt steeds meer regie, werken alle typen zorginstellingen en patiënten steeds vaker samen en worden thema’s als data analyse en Artificial Intelligence steeds belangrijker. En daar kun jíj aan meewerken.

ChipSoft als bedrijf 

De schouders eronder zetten en de beste zorgsoftware ontwikkelen. Met die spirit startten Hans en Gerrit Mulder in 1986 ChipSoft. Die no-nonsense mentaliteit is jaren later nog steeds de spil van ons bedrijf. Meer dan ooit zelfs, want de Mulders werken inmiddels met honderden ‘Chippies’ samen aan betere zorg.

Al deze talenten en ervaren routiniers krijgen de ruimte om zichzelf via cursussen en opleidingen door te ontwikkelen. En om eigen ideeën uit te werken. Die vrijheid geldt óók voor activiteiten met collega’s. Heb je een leuk idee voor een teamuitje of een evenement? Kom maar op! Want zo hard als er wordt gewerkt, zo hard wordt er ook gelachen.

Wat is typisch ChipSoft? Medisch specialisten de fijne kneepjes van onze software bijbrengen. Een oplossing ontwikkelen die de patiëntlogistiek in alle ziekenhuizen met HiX optimaliseert. Maar ook: samen lunchen en spelen met de hond van de directeur. Alles met een gezamenlijk doel: samen, in een goede sfeer, zorgen voor betere zorg.

Met ICT-oplossingen waar patiënten, artsen en verpleegkundigen écht iets aan hebben.
Doe je mee?